Toelatingscriteria

We vragen een HBO-opleidings-, denk- en/of werkniveau (soms hebben mensen dit zelf verworven).

Toelatingscriteria
De Parind methode is een zelfstandig toepasbare methode, maar we vinden het belangrijk dat onze deelnemers een achtergrond van hulpverlenende basisvaardigheden bezitten. Vaak is dat vanuit een opleiding, een eigen praktijk of door als hulpverlener te werken bij een instelling;
Je hebt een basis in het begeleiden van volwassenen bij transformatie- of levensprocessen;
Je hebt een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van persoonlijke bewustwording. Je hebt de bereidheid tot zelfreflectie.
Je hebt een HBO denk- en/of werkniveau.