Klachtenprocedure

Wanneer het anders loopt dan verwacht.

Parind spreekt de wens uit dat je als deelnemer tevreden bent over haar service. We hechten veel waarde aan goede contacten met onze deelnemers. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. Je vindt dat Parind of iemand die daar werkt jou niet correct heeft behandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je te lang moet wachten op beantwoording van jouw brief of mail. Of als je van mening bent dat je niet correct te woord bent gestaan door medewerkers van Parind. Het kan ook zijn dat je klachten hebt over de bereikbaarheid van Parind of de medewerkers. In dat geval horen we graag van jou. Een goede communicatie van hoor en wederhoor is onze doelstelling. Wij proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar jouw klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om jouw onvrede weg te nemen.

Mocht dit niet afdoende zijn en je blijft ontevreden over ons doen en laten dan kun je gebruik maken van ons klachtenreglement en jouw klacht indienen. In het klachtenreglement vind je daar meer informatie over. Klachtenreglement van de opleiding Parind kinder-therapie versie 10-3-2016.

CRKBO_Instelling SKB

Ik wil mij aanmelden voor de opleiding