Inhoud van de opleiding

We werken op basis van persoonlijke ontmoeting met veel ruimte voor ervaren en praktisch toepassen.

Inhoud van de opleiding

We werken op basis van persoonlijke ontmoeting met veel ruimte voor ervaren en praktisch toepassen. De groepen zijn tussen de 5 en de 10 deelnemers en er zijn bijna altijd 2 docenten aanwezig. Met behulp van gevarieerde werkvormen krijg je via het kind in jou en proefpersonen inzicht in het kind als cliënt. Elke cursusdag staan een andere leeftijdsfase en de bijbehorende thematieken centraal. De te bestuderen literatuur is hierop aangepast.

Werken met het kind
• Het kinesiologisch testen volgens de Parind-methode
• Hoe luister je naar en praat je met een kind?
• Het afnemen van een anamnese en de rode vlaggenlijst voor kinderen
• Hoe maak je de vertaalslag naar ouders
• Hoe omgaan met gescheiden ouders
• Kennis van voeding en voedingssupplementen
• Diverse werkvormen die je kunt inzetten

Symboliek van het kind
• Dromen
• Taal
• Kindertekeningen

Persoonlijke ontwikkeling en praktijkvoering van de therapeut
• Je leert je eigen ervaringen als kind te analyseren en
• De oorsprong van jouw gedrag/klachten als kind te begrijpen.
• Praktijkvoering (inrichting, hygiëne, acquisitie, verslaglegging)

Ontwikkeling van het kind
• Het belang van de periode van conceptie, zwangerschap, geboorte, baby en peutertijd
• Sensomotorische ontwikkeling
• Taal- spraakontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Psychische stoornissen, DSM-IV opbouw en hoofdzaken
• Leerstoornissen
• Kinderziektes
• Paranormale begaafdheid
• Familie en ouders als spiegel

Kennis over de werkwijze van instanties die met kinderen werken
• Behandelaars
• Verwijzingen, hoe wanneer en naar wie
• Scholen
• Veelvoorkomende testen voor kinderen in het basisonderwijs

Studiebelasting

De opleiding duurt 10 maanden. In deze 10 maanden heb je 15 lesdagen en een examendag. Naast deze lesdagen moet je tijd reserveren voor casuïstiek, oefencliënten, je verslagen en het lezen van de verplichte boeken.
Wanneer je jouw professionaliteit als therapeut wil vergroten en geïnteresseerd bent in het werken met kinderen en gezinnen, nodigen we je uit om deel te nemen aan deze opleiding.

De opleiding Parind kinder-therapie is geaccrediteerd door de SKB voor 755 SBU, 26,9 EC’s.

CRKBO_Instelling

SKB

Ik wil mij aanmelden voor de opleiding