Ons inhuren voor lezingen en presentaties

Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken met kinderen en hun ouders, geven wij lezingen op scholen, kinderdagverblijven en naschoolse opvang over hoe kinderen in hun gedrag, maar ook in lichamelijke klachten, spiegelen wat in ouders leeft.

Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken met kinderen en hun ouders, geven wij lezingen over hoe kinderen in hun gedrag, maar ook in lichamelijke klachten, spiegelen wat in ouders leeft.

Soms laat het kind een gedrag zien, waar je als ouder niets van begrijpt. Denk hierbij aan niet luisteren, driftbuien, moeite met afscheid nemen, angstig zijn, niet willen slapen, verlegen en teruggetrokken zijn, concentratieproblemen, druk gedrag buikpijn of hoofdpijn zonder medische verklaring, problemen op school etc. Je bent een liefdevolle ouder, probeert alles en toch verandert er niets, wat dan?

Kinderen voelen, zonder dat hierover gesproken wordt, precies wat in hun ouders omgaat. Ze geven dit weer in hun gedrag of in lichamelijke klachten. We leggen in onze lezing uit hoe dit mechanisme werkt, waarom het zo werkt en hoe je hier als ouder, opvoeder, leerkracht en hulpverlener mee kunt omgaan. Op deze avond willen wij je kennis laten maken met een andere manier van kijken en luisteren naar je kind. Je krijgt praktische tips en handvatten, die je kunnen helpen om je kind beter te begrijpen en te begeleiden.

Het is een interactieve lezing, waarin er ruimte is voor vragen en waarbij we jullie laten zien en voelen via spiertesten, wat energie geeft en wat energie kost voor jezelf en je kind. Wij hebben ervaren, dat we zeer verrassende resultaten bereiken met deze benadering. Die kennis kan ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners enorm helpen om het kind beter te begrijpen. Hierdoor voelt het kind zich prettiger en kan het zich evenwichtiger ontwikkelen.

De lezing wordt gegeven door:
Charlotte Langen: heeft 30 jaar een praktijk voor Parind kindertherapie, toegepaste kinesiologie en logopedie.
Angelique Manders: was 14 jaar leerkracht basisonderwijs, heeft jaren gewerkt met risicojongeren in het MBO en heeft een praktijk voor Parind kindertherapie.

Wanneer u interesse heeft in een lezing van ons op uw school, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, kunt u contact met ons opnemen via de button hieronder, info@parind.nl of 046-4520510

Hieronder een ervaring van het Team van Stumass, wonen en studeren met ASS waar wij een interactieve studiemiddag voor hebben verzorgd:
“De presentatie van Parind hebben we als heel interessant ervaren. Het was fijn opgebouwd: eerst een algemeen verhaal en vervolgens interactief. De presentatie was goed op de doelgroep aangepast en er werden ook veel praktijkervaringen gedeeld. Zo word je op een open, vriendelijke, en ook actieve manier meegenomen in de visie van Parind. Het was bijzonder. De presentatie is een prettige manier om meer inzicht te krijgen in jezelf (en jezelf als hulpverlener). Angelique en Charlotte hebben overduidelijk passie voor hetgeen zij uitdragen.”