Parind in de klas

De cursus Parind in de klas is voor leraren in het basisonderwijs, interne begeleiders en pedagogisch werkers.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze cursus is voor leraren in het basisonderwijs, interne begeleiders en pedagogisch werkers.

Waar gaat de cursus over?
Tijdens deze cursus leer je op een andere manier naar kinderen te kijken. Via hun gedrag en leerproblemen drukken kinderen uit wat ze onbewust voelen. Je leert dit gedrag en de leerproblemen op een nieuwe manier te observeren en vertalen.
De basis van ieder mensenleven wordt gelegd in de periode vanaf de conceptie tot aan ongeveer het vierde levensjaar. Wat een kind in deze periode in zijn gevoel beleeft, is bepalend voor de rest van zijn leven. Inmiddels zijn er allerlei wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de hersenen in de embryonale fase en de eerste vier levensjaren. Hieruit blijkt dat ervaringen die in die periode zijn opgedaan met betrekking tot ziekte, emotionele gebeurtenissen, gevoelens die het kind uit de omgeving heeft opgepakt, de ontwikkeling van onze hersenen bepalen. Deze ontwikkeling bepaalt dan weer mede hoe het lichaam en de psyche in een latere fase van ons leven reageren. Hoe meer erkenning er voor het kind zijn/haar gevoelens is, hoe evenwichtiger een kind kan opgroeien. (Psycholoog en Psychiater Alfred Adler)

Kinderen reageren sterk vanuit hun gevoel, ook al zijn ze zich dit niet bewust. Zo spiegelen kinderen in hun gedrag maar ook in hun leerprestaties wat ze voelen bij zichzelf, hun ouders maar ook vaak bij hun leerkracht(en) en klasgenoten.
Tegenwoordig worden veel kinderen gediagnosticeerd op basis van de symptomen die ze laten zien in hun gedrag of in hun leerprestaties. Er wordt dan een diagnose gesteld en deze diagnose draagt het kind zijn hele schoolloopbaan met zich mee. Door te begrijpen wat het kind met deze symptomen uit drukt en hier met het kind gericht aan te werken, is zo’n diagnose in veel gevallen niet noodzakelijk en verminderen of verdwijnen de symptomen door dit te erkennen.

Wat leer je?
In deze cursus leren we je anders naar het kind te kijken en te luisteren om te ontdekken wat er eigenlijk in het kind speelt en van waaruit het kind een dergelijk gedrag en leerproblemen laat zien. We leren je:
-hoe je hierover met ouders kunt communiceren.
-dat jij en de groep waar je les aan geeft een systeem zijn waarin interventies plaats vinden en iedereen en alles een plek heeft.
-dat jouw stemming en gemoedsrust invloed hebben op de kinderen en wat jij eraan kunt doen. Want ook als leerkracht ben je een mens die van alles meemaakt wat jouw manier van werken beïnvloedt.
-hoe je het leerklimaat voor het kind gezonder kunt maken.
-hoe je positief om kunt gaan met onderlinge relaties en problemen in jouw groep.
-wat de onderliggende problematiek is wanneer kinderen gepest worden of zelf pesten.
-wat er behalve dyslexie aan de hand kan zijn wanneer een leesproces stagneert?
-wat een kind met faalangst uit drukt.
-wat een kind met woede uit drukt.
-hoe ondersteun je een kind waarbij je merkt dat er meer in zit dan eruit komt.

Programma
Bijeenkomst 1:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Kennismaking en inventarisatie persoonlijke cursusdoelen cursisten
19.45-20.45 Ervaringsgerichte oefeningen rondom communicatie en energie.
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Hoe werkt energie en wat doet dit met de onderlinge interacties.
Wat is communicatie behalve taal?
Hoe werken levenservaringen door in de mens vanaf de conceptie?
Wat kun je als leerkracht hiermee?
Hoe spiegelen kinderen hun ouders en wat kun je daarmee als leerkracht?
Verwerkingsopdracht

Bijeenkomst 2:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Terugblik en ervaringen naar aanleiding van de vorige bijeenkomst en verwerkingsopdracht.
19.45-20.45 De emotionele ontwikkeling van het kind. Hoe was het in de eigen kindertijd?
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Hoe spiegelt het kind/de groep jou als leerkracht en hoe kun je daarmee omgaan?
Verwerkingsopdracht

Bijeenkomst 3:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Terugblik en ervaringen naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.
19.45-20.45 Je groep als systeem.
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Systemisch opstellen via poppetjes om inzicht te krijgen hoe het kind zich in het groepssysteem voelt

Bijeenkomst 4:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Terugblik en ervaringen naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.
19.45-20.45 De sfeer in de groep hoe ontstaat die en welke invloed kun je daarop hebben.
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Pesten gezien vanuit de Parind visie.
Verwerkingsopdracht

Bijeenkomst 5:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Terugblik en ervaringen naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.
19.45-20.45 Andere visie op leerstoornissen dyslexie, dyscalculie en faalangst
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Andere visie op gedragsstoornissen ADHD, ADD, ASS: Autismespectrumstoornissen.
Verwerkingsopdracht

Bijeenkomst 6:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Terugblik en ervaringen naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.
19.45-20.45 Leer- en gedragsstoornissen herhaling en verdieping
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Praktische handreikingen, adviezen, oefeningen voor in de klas
Verwerkingsopdracht

Bijeenkomst 7:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Terugblik en ervaringen naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.
19.45-20.45 De groep als systeem bekeken via een systemische opstelling
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Hoe sta jij voor de groep?
Verwerkingsopdracht

Bijeenkomst 8:
18.30-18.45 Inloop
18.45-19.45 Terugblik en ervaringen naar aanleiding van de vorige bijeenkomst.
19.45-20.45 Samen met ouders het kind helpen: Communicatie met ouders. Hoe betrek je ouders in wat je bij het kind ziet zodat je samen meer bereikt.
20.45-21.00 Pauze
21.00-22.00 Zijn de vooraf gestelde doelen behaald en het beantwoorden van laatste vragen.

Data schooljaar 2019-2020
5 sept, 19 sept, 3 okt, 10 okt, 31 okt, 21 nov, 9 jan, 6 febr
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 lesgebonden uren.
Het is ook mogelijk de cursus voor een school aan te vragen, dan zijn de cursusdata in overleg met de school.

Locatie
Afhankelijk van de woonplaats van deelnemers of bij cursus in teamverband op schoollocatie

Kosten
€ 880,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 5, maximum is 20

Wat je verder nog moet weten
Studiebelasting: 24 uur lesgebonden uren, 7 keer 3 uur voor de verwerkingsopdrachten en daarnaast de uren die je aan literatuur besteedt.

Literatuurlijst
Dykstra, I., (2014), Familieopstellingen met kinderen en jongeren. AnkhHermes
Delfos, M.F., (2008), Luister je wel naar míj? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar.
De Visser,H., (2016) Klasseboek. Fides Henk de Visser
Roes, R., (1996), Mama luister je? AnkhHermes
Verny, T., Kelly, J., (1982), The secret life of the unborn child.Little Brown UK

Registerleraar
Deze cursus is geaccrediteerd door registerleraar met 68 RU (registeruren)
f5kj9gsiIb registerafbeelding gevalideerd

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Charlotte Langen en Angelique Manders
info@parind.nl
046-452051